Popular Posts

ELNEWS - Hellenic Pride

Ενοπλες Δυναμεις - Ελλαδα - Ελληνισμος - Κυπρος - Βαλκανια - Ειδησεις - Επικαιροτητα - Αποκαλυψεις

Blogger news

Blogroll

 

Blogger templates

[5] [SOS] [slider-top-big] [Slider Top]

Ὁ ἀνύπαρκτος πόλεμος τῆς ἀριστερᾶς μὲ τὸν φασισμό!!!


Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ἔχουν σκυλιάσει οἱ φερόμενοι ὥς πολέμιοι τοῦ ναζισμοῦ καὶ ἀρλουμπολογοῦν μὲ τόνους ψεύδη, θάβοντας ἀκόμη καὶ τὰ ὀφθαλμοφανή. Οὐσιαστικῶς ὅλη αὐτὴ ἡ λασπολογία, (δὲν ἀθωώνω τοὺς ἄλλους…) εἶναι μία ἀκόμη προσπάθεια φιμώσεως τῆς ἀληθείας καὶ κουκουλώματός της. Μία δῆλα δὴ ἀπὸ τὰ ἴδια ποὺ ἔχουμε ζήσει τόσους καὶ τόσους χρόνους! 


 Ἡ μεγαλυτέρα τους ἐπίθεσις στρέφεται κατὰ τῶν χρυσαυγιτῶν. Καὶ θὰ συμφωνοῦσα μαζύ τους σὲ ὅλα, μόνο ἐὰν ἦταν δίκαιοι κι ἀντικειμενικοί. Δυστυχῶς, οὔτε δίκαιοι εἶναι, οὔτε ἀντικειμενικοί. 

Ἔχουν πιάσει λοιπὸν τὴν ντουντούκα καὶ διατυμπανίζουν παντοῦ τὰ περὶ ἀναβιώσεως τοῦ φασισμοῦ, τοῦ ναζισμοῦ, τοῦ χουντισμοῦ…. Ἀγαπητοί μου, εἶστε ἀμόρφωτοι, ἀνιστόρητοι καὶ ἠλίθιοι! Μία ἀπλῇ ματιὰ στὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας θὰ σᾶς πείσῃ γιὰ τὴν μεγίστην πλάνην ποὺ πλανᾶσθε! Θὰ ξεκινήσω μὲ τὸν μύθο ποὺ μᾶς φλομώσατε, κι ἀφορᾷ στὸν πόλεμο τοῦ ναζισμοῦ ἀπὸ τὶς ἀριστερὲς δυνάμεις τοῦ τόπου. Νά πιάσουμε λίγο τόν ἀγαπημένο σας Ζαχαριάδη; Αὐτὸ τὸ «καλόπαιδο» πού αἱματοκύλησε τήν Ἑλλάδα; 

Ἄς ξεκινήσουμε, ἀλλὰ θὰ τὸ κάνουμε μὲ ἀποδείξεις κι ὄχι μὲ κραυγές. 
(Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ παραθέσω εἶναι ΟΛΑ ἀπὸ κοινῶς ἀποδεκτὲς πηγές! Συνέδρεια, δημοσιεύεις ἐντύπων, βιβλία ΔΙΚΑ σας καὶ δικῶν σας γραφόμενα, ἀκόμη καὶ πρώην δικῶν σας…. Ξέρετε ἐσεῖς καλλίτερα!) 

Στὶς 23 Αὐγούστου 1939, ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ παραπάνω φωτογραφία, ὑπογράφεται στὴν Μόσχα, τὸ γερμανοσοβιετικὸν σύμφωνον μὴ ἐπιθέσεως. Οἱ Ῥίμπεντροπ (Γερμανία) καὶ Μολότωφ (Σοβιετικὴ Ἔνωσις) ἦταν αὐτοὶ ποὺ οὐσιαστικῶς ἐπέβλεψαν κι ὅρισαν τοὺς ἐπὶ μέρους ὅρους τῆς συμφωνίας. Ἀπὸ τότε καὶ μετά, κάθε ἀντίστασις «Ἑλλήνων» κομμουνιστῶν κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος παύει. Ἐθεωροῦντο σύμμαχοι οἱ Γερμανοί! Κτυπᾶς τόν σύμμαχο; Δὲν τὸν κτυπᾶς! 
Μία ἀκόμη ἀπόδειξις αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζομαι εἶναι ἡ κατάληψις τῆς Ἀνατολικῆς Πολωνίας ἐκ τοῦ Κοκκίνου στρατοῦ στὶς 17 Σεπτεμβρίου 1939. Δῆλα δή, ὁ ἄξων τότε δὲν εἶχε ἀπλῶς συνάψει σύμφωνον μὴ ἐπιθέσεως, ἀλλὰ κατὰ βάσιν μεγάλωσε, ἅπλωσε, συμπεριέλαβε κι ἄλλους συμμάχους, πέραν τῆς Ἰαπωνίας, τῆς Ἰταλίας καὶ τῶν λοιπῶν χωρῶν ποὺ εἶχαν προσχωρήσει στὴν συμμαχία. Οὐσιαστικῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὅταν μᾶς ἐκήρυξαν τὸν πόλεομον οἱ Ἰταλοί, εἴχαμε καὶ τὴν Ῥωσσία ἀπέναντι! Τόσο ἁπλᾶ!!!! 

Τότε λοιπὸν ὑπερίσχυσε ὁ πατριωτισμός τους καὶ τὸ ΚΚΕ (ὑπὸ ἔρευναν αὐτό!!!), διὰ χειρὸς Ζαχαριάδου, δημοσιεύει τὴν ἐξῇς ἐπιστολή: ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπιστολὴ Ζαχαριάδου 

Πρὸς τὸν λαόν τῆς Ἑλλάδος

Ὁ φασισμὸς τοῦ Μουσολίνι κτύπησε τὴν Ἑλλάδα πισώπλατα, δολοφονικὰ καὶ ξετσίπωτα, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν ὑποδουλώσῃ κι ἐξανδραποδίσῃ. Σήμερα ὅλοι οἱ Ἕλληνες παλεύουμε γιὰ τὴν λευτεριά, τὴν τιμή, τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία. Ἡ πάλη θὰ εἶναι πολὺ δύσκολη καὶ πολὺ σκληρή. Μὰ ἕνα ἔθνος ποὺ θέλει νὰ ζήσῃ πρέπει νὰ παλεύῃ, ἀψηφῶντας τοὺς κινδύνους καὶ τὶς θυσίες. Ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδος διεξάγει σήμερα ἕναν πόλεμο ἐθνικοαπελευθερωτικόν, ἐνάντια στὸν φασισμὸ τοῦ Μουσολίνι. Δίπλα στὸ κύριο μέτωπο καὶ ὁ ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΣ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝῌ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ!!! Κάθε πράκτορας τοῦ φασισμοῦ πρέπει νὰ ἐξοντωθῇ ἀλύπητα. Στὸν πόλεμο αὐτὸν ποὺ τὸν διευθύνει ἡ κυβέρνησις Μεταξᾶ, ὅλοι μας πρέπει νὰ δόσουμε ὅλες μας τὶς δυνάμεις, δίχως ἐπιφύλαξιν. Ἔπαθλον γιὰ τὸν ἐργαζόμενον λαὸ καὶ ἐπιστέγασμα γιὰ τὸν σημερινό του ἀγώνα, πρέπει νὰ εἶναι καὶ θὰ εἶναι, μία καινούρια Ἑλλάδα, τῆς δουλειᾶς, τῆς λευτεριᾶς, λυτρωμένη ἀπὸ κάθε ξενικὴ ἰμπεριαλιστικὴ ἐξάρτησιν, μὲ ἔνα πραγματικὰ παλλαϊκὸ πολιτισμόν. Ὅλοι στὸν ἀγώνα, ὁ κάθε ἕνας στὴν θέσιν του καὶ ἡ νίκη θὰ εἶναι νίκη τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ λαοῦ της. Οἱ ἐργαζόμενοι ὅλου τοῦ κόσμου στέκουν στὸ πλευρό μας. 

 Ἀθῆναι, 31 τοῦ Ὀκτωβρίου 1940. 

Νίκος Ζαχαριάδης, 
γραμματέας τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ. 

 (Ἡ ἐπιστολὴ ἀναδημοσιεύθῃ στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1945, στὸν Ῥιζοσπάστη, σελ. 1) (πηγή

Μετά ὅμως; Τί ἔκανε αὐτός ὁ κερατᾶς ὁ Μεταξᾶς; Συνεκινήθῃ κι ἄνοιξε διάπλατα τίς πόρτες τῶν φυλακῶν ἤ συμπεριεφέρθῃ ὥς νά μήν ἔγινε τίποτα; Τίποτα δὲν ἔκανε ὁ Μεταξᾶς… Εὑτυχῶς δῆλα δή… Διότι ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ζαχαριάδου κράτησε μόλις ἐλάχιστα εἰκοσιτετράωρα!!! Τόσο ἰσχυρὸς ἦταν! (Καθῶς φυσικὰ κι ὅλου τοῦ ΚΚΕ!!!) Μόλις ἔμαθαν οἱ σοβιετικοὶ πὼς ὁ Ζαχαριάδης καὶ τὸ ΚΚΕ ἔλαβαν τέτοιαν στάσιν, τοὺς τράβηξαν τὸ αὐτί, τοὺς ἀπείλησαν μὲ διαγραφὲς καὶ ἀπομονώσεις καὶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, νέα ἐπιστολή καταφθάνει στὸν Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ τελικῶς, ἐὰν βασιζόταν στὸ ΚΚΕ, δὲν θὰ μποροῦσε ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ καταλάβῃ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ ἐχθρός του. (Σήμερα κάτι πάει νὰ γίνῃ… ) 

Ὁ Ζαχαριάδης λοιπὸν ξεκινᾶ μίαν ἀλληλογραφία μὲ τὴν Κ.Ε. ἐπιτροπὴ τοῦ ΚΚΕ καὶ τελικῶς, ΚΚΕ καὶ Ζαχαριάδης κάνουν νέες ἐξαγγελίες, βασιζόμενες στὶς πασίγνωστες σὲ ὅλους μας πλέον παγκαλικὲς (κι ὄχι μόνον) κωλοτοῦμπες! «Ὁ πόλεμος αὐτὸς προκλήθηκε ἀπὸ τὴν βασιλομεταξικὴ σπείρα, ποὺ διατάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἐγγλέζους ἰμπεριαλιστές, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδος μας. Οὔτε εἶναι βέβαια πόλεμος «κατὰ τοῦ φασισμοῦ», ὅπως δήλωσε κυνικὰ ὁ ἀρχιφασίστας Μεταξᾶς, ὁ δήμιος τοῦ λαοῦ μας. Μὰ οὔτε καὶ πόλεμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἑλληνικῶν μειονοτήτων τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὸν ζυγὸ τοῦ ἰταλικοῦ φασισμοῦ καὶ τῆς ἀλβανικῆς ἀστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι’ αὐτὸ ὁ πόλεμος αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ καμμίαν σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία.» 

προκήρυξις ΚΚΕ, 7 Δεκεμβρίου 1940. (Πηγή, ἀπὸ ὅπου «τσίμπησα» τὰ παραπάνω ἀπὸ ἐδῶ, ἐπιστολὲς Ζαχαριάδου ἐδῶ ὅπου καὶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλα τὰ «μαργαριτάρια» τους!!! Γιὰ τὰ ὁποῖα φυσικὰ καμαρώνουν καὶ τὰ τυπώνουν καὶ σὲ βιβλία!!) Τρομερὰ καὶ φοβερὰ πράγματα! Τὸ κόμμα ὑπὲρ ἄνω ὅλων!!! Ὁ «πατερούλης» ποὺ κατέσφαξε χιλιάδες ἀθώους, καὶ φυσικὰ ἀρκετὲς χιλιάδες Ἑλλήνων, εἶχε τὸ ἀλάθητον τοῦ πάπα. Τέτοιος πατριωτισμός παρακαλῶ!!! Ὁ σφαγέας μπροστάρης τους! 

Τώρα, γιατί ὁ Μεταξᾶς πολεμοῦσε τόν φασισμό, ἄν καί γερμανόφιλος, καλῶ τοὺς ἱστορικοὺς τοῦ ΚΚΕ νὰ μᾶς ἀπαντήσουν. Καὶ τοὺς παρακαλῶ πολὺ νὰ ἀφήσουν ἀπ’ ἔξω ὅλες τὶς γνωστὲς τους ἀηδίες γιὰ ἰμπεριαλισμοὺς καὶ λοιπὲς τρίχες. Αὐτὸς ὁ πόλεμος ἦταν γιὰ ἐμᾶς ἀμυντικός, ὄχι ἐπιθετικός. 

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη. Τί ἔκαναν ὅμως τά δικά μας τά κ@λόπαιδα; Παρὰ τὶς ἐξαγγελίες, τελικῶς ἐπικρατεῖ ἡ θέσις τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, ὅπως προανέφερα, καὶ ὁ πόλεμος μεταξὺ Ἰταλίας Ἑλλάδος κρίνεται ὥς πόλεμος ἰμπεριαλιστῶν, ποὺ οὐδόλως ἀφῳροῦσε στοὺς κομμουνιστές. Δῆλα δή, οὐσιαστικῶς, δὲν εἴχαμε νὰ κάνουμε μὲ κάποιους ποὺ θὰ μάχονταν ὑπὲρ βωμῶν κι ἑστιῶν, ἀλλὰ θὰ μάχονταν μόνον ὑπὲρ ἤ κατὰ κόμματος! Τόσο ἁπλᾶ! 

Μήπως τελικῶς ἐάν οἱ κομμουνιστές ἦταν σύμμαχοι τῶν Γερμανῶν, καί παρέμεναν ἐντός Ἑλλάδος, θά εἴχαμε ἀκόμη μίαν πληγή νά ἀντιμετωπίσουμε, πέραν τοῦ μετώπου τῆς Ἀλβανίας; Δῆλα δή, μήπως τελικῶς θά εἴχαμε τόν ἐχθρό στά μετόπισθεν; Χμμμμ… Λέτε; (Μήπως νά δικαιώσω τόν Μεταξᾶ τελικῶς σήμερα; Μήπως κάτι παραπάνω ἤξερε τότε;) Αὐτὸ διεφάνῃ ἀκόμη καλλίτερα μετὰ τὴν ἐπικράτησιν τῶν Γερμανῶν. 

Ἀποδείξεις; Τῆς ἐκχωρήσεως, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα!!! Ἡ Ἤπειρος πλέον, κατ΄ αὐτοὺς Τσαμουριά! Τί γίνεται ὅμως μέ τούς λοιπούς συμμάχους τῶν συμμάχων τῶν Γερμανῶν, δῆλα δή, τῶν συμμάχων τῆς Σοβιετικῆς ἐνώσεως, δῆλα δή τῶν συμμάχων τῶν κομμουνιστῶν ἐν Ἑλλάδι; Τῆς ἐκχωρήσεως, ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα!!! Οὔτε μᾶς λέν γιὰ τὶς σφαγὲς τῆς ΜΑΒΗ (Μέτωπον Ἀπελευθερώσεως Βορείου Ἠπείρου) ποὺ οὐσιαστικῶς περέδοσε τὸ ΚΚΕ στοὺς Ἀλβανοὺς πρὸς ἐκκαθάρισιν!!! Κοινὴ διοίκησιν ἤθελαν τὰ πουλάκια μου μὲ τοὺς φασίστες!!! Δημοκρατικότατα; Ἀντιφασιστικά; Γιὰ νὰ δοῦμε… Ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ζητᾶ τὴν ὑποστήριξιν τῶν Ἀλβανῶν γιὰ νὰ κτυπήσῃ τὸν Ζέρβα κι ὄχι τοὺς Γερμανούς! Αὐτὸς ἦταν ὁ πόνος τους! Συλλαμβάνουν καὶ ἀπομονώνουν κάθε ἀντίθετον φωνήν! Πολεμοῦν βλέπετε τὸν «φασισμὸν» μὲ ...φασιστικὲς διαδικασίες!!! Ὅλες οἱ φυλακές, καὶ ἰδίως ἡ Ἀκροναυπλία, ἄνοιξαν διάπλατα τὶς πῦλες τους καὶ οἱ κομμουνιστὲς ἐξῆλθαν. Κάποιοι μάλλιστα ἐξ αὐτῶν ἐδήλωσαν Βούλγαροι ὑπήκοοι, κι ἀνέλαβαν μὲ θαυμαστὸν καὶ μοναδικὸν τρόπον τὴν προσπάθειαν ἀφελληνισμοῦ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας καὶ τὴς μετατροπή τους σὲ βουλγαρικὲς ἐπαρχίες. Στόχος τους; Φαντάζομαι ἕνα κράτος κομμουνιστικὸν μέσα στὰ Βαλκάνια, ἐπὶ Ἑλληνικῶν κυρίως ἐδαφῶν. 

Τί συνέβῃ τότε; Τῆς ἀπολύτου ἀτασθαλίας! Τῶν προδοσιῶν ἀγώνισμα! Δὲν μποροῦσαν νὰ προλάβουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον σὲ ταχύτητες ἐκποιήσεως τῆς χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων. Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ «πολέμησαν» τὸν φασισμό! Χά! Στις 28 Ιουνίου 1941 πήγανε στην φυλακή της Ακροναυπλίας 2 Γερμανοί αξιωματικοί της G.F.P. (Μυστική στρατιωτική Αστυνομία) μαζί με τον εκπρόσωπο της Βουλγαρικής πρεσβείας στην Αθήνα, και βάσει της υπ’ αριθμόν 621 διαταγής της G.F.P. διατάζεται η αποφυλάκιση (!) 27 ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ!!!!!!!!!!!!!! 

Οι… πατριώτες δήλωσαν «Βούλγαροι υπήκοοι» εφ’ όσον ο ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ, ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!! από τους Βουλγάρους ΦΑΣΙΣΤΕΣ και ζήτησαν από αυτές να επέμβουν οι Γερμανοί για να αποφυλακιστούν από τη φυλακή γιατί -δήθεν- κρατούνταν ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ αλλά γιατί ήταν ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΕΣ! και αγωνίζονταν για την αυτονόμηση της Μακεδονίας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Οι Γερμανοί απελευθέρωσαν τους παρακάτω: 
1.Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωτής γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ!!!! 
2.Ανδρέας Τζίμας ή Σαμαρινιώτης ή Τζίμωφ, πρώην βουλευτής Καστοριάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και καθοδηγητής του ΕΛΑΣ Μακεδονίας… 
3.Κ. Λαζαρίδης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ 
4.Λάζαρος Ζησιάδης ή Τερπόφσκυ, μέλος του Μακεδονικού γραφείου του ΚΚΕ 
5.Ζήσης Βελιόπουλος 
6.Ζήσης Καλλιμάνης 
7.Αναστάσιος Καρατζάς 
8.Πέτρος Κέντρος 
9.Λάμπρος Μόσχος 
10.Κυριάκος Μπιλάλης 
11.Αθανάσιος Πέϊκος 
12.Λάζαρος Μποζίνης 
13.Δέλιος Παπανεδέλκος 
14.Δ. Τσιτσίνας 
15.Νικόλαος Σωτηρίου 
16.Μιχάλης Σκουπακίδης 
17.Νικόλαος Χαϊβανίδης 
18.Ρούσος Χαριζάνης 
19.Εμμανουήλ Καζαντζής 
20.Κωνσταντίνος Λάμπρου 
21.Δημήτριος Λέσκας 
22.Φώτιος Ουρούζης 
23.Παντελής Τζίκας 
24.Ιωάννης Κωνσταντινίδης 
25.Θεόδωρος Ευθυμιάδης 
26.Λάζαρος Ντάμιος 
27.Εμμανουήλ Χαραλάμπους 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1944-45 
Εκδοση Ινστιτουτου Στρατιωτικής Ιστορίας του Γενικου Επιτελείου του Βουλγαρικού Λαϊκού Στρατού Τόμος Β σελίδες 78-82 Ετος εκδοσεως 1982 

Στις 9 Οκτωβριου δύο ταγματα του 57ου Συνταγματος Στρατού ενισχυμενα με ανταρτες του ΕΛΑΣ και Βουλγαρους παρτιζανους κετελαβαν τον σταθμο Νουστραλή και υπεχρέωσαν τους Εθνικιστες ανταρτες να οπισθοχωρήσουν στο χωριο Ζαριτζ ( Ψηλή ραχη στα Ελληνικά) 
Στις 22 Σεπτεμβριου αναδείχτηκε Διοικητης όλων των τμηματων εκει ο Συνταγματαρχης Ιβαν Ράντεφ (σημ μεταφρ: μιλουσε Ελληνικα καλύτερα από τους Ελληνες και ήταν γνησιος Πειραιώτης κομμουνιστης!!!) Με την βοήθεια των στρατιωτικών επιτροπών (σοβιετ), του στρατιωτικού Διοικητή του ΕΛΑΣ και την ηθική ενίσχυση των πολιτικών αρχών αποκατστάθηκε η τάξη στην περιοχή της χώρας αυτής. (πηγή) καὶ περισσότερα καλούδια γιὰ αὐτὰ τὰ λέλουδα τοῦ μπαχτσέ ἐδῶ 

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε. Αὐτὰ τὰ λέλουδα ΞΕΣΚΙΣΑΝ τοὺς Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ΦΑΣΙΣΤΕΣ Βουλγάρους, συμμάχους τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Σοβιετικῶν. Οἱ πολέμιοι τοῦ φασισμοῦ εἴπαμε; Καλά, πόσους τόνους λάσπης πρέπει νά σηκώσουμε γιά νά ἀνακαλύψουμε τό εἶδος τους; Πόσους τόνους σοβατίσματος καί .ἀρλουμπολογίας πρέπει νά πετάξουμε γιά νά δοῦμε κατάματα τόν πραγματικό τους στόχο; 

Τί ἤθελαν; Ἕνα κράτος κομμουνιστικὸν στὰ Βαλκάνια. Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς τέτοια ὑπῆρχαν. Ναί, καλά. Ὑπῆρχαν διότι δὲν ὑπῆρχε ἔνα κεντρικόν. Ἀπό πότε γεννήθηκε ἡ ἰδέα τῆς πανσπερμίας ἐθνῶν στήν Μακεδονία; Ἀπό πότε ἐκπονήθηκε σχέδιον συνενώσεως τῶν ἐδαφῶν της ὑπό κομμουνιστικόν καθεστῶς; Μήπως νά ἀνατρέξουμε λίγο πίσω, στόν Μπρέιλσφορντ, καί στήν δράσιν του στήν Μακεδονία, λίγο πρίν τήν ἐπανάστασιν στήν Ῥωσσία; Μήπως νά κάτσουμε καί νά σκεφθοῦμε τό τί ἀκριβῶς ἔκανε αὐτό τό νούμερο στήν χώρα μας; Μήπως ἐκεῖ πρέπει νά ἀναζητήσουμε τίς ῥίζες τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων στήν Ἑλλάδα καί στά Βαλκάνια; Καί μήπως ἀπό πίσω τους θά μπορούσαμε νά δοῦμε ποιοί κρύβονται; Ποιοί θεωροῦν τήν Θεσσαλονίκη δική τους; Ποιοί σκοτώνονται νά τήν διεθνοποιήσουν; Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό δύο, ἔως τώρα, παγκοσμίους πολέμους; 

Δὲν εἶναι ὅμως σήμερα τὸ θέμα μας στοὺς κρυφούς, ἀλλὰ στοὺς φανερούς. Αὐτοὺς τοὺς ἠλιθίους, ποὺ δὲν ἐδίστασαν νὰ σφάζουν γυναικόπαιδα κι ἄμαχον πληθυσμόν, πρὸ κειμένου καταστρατηγήσουν τὴν συλλογικὴν συνείδησιν. Ἤ ἁπλῶς νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἐντολὲς τοῦ κόμματος! Τόσο πατριῶτες καὶ τόσο «πολέμιοι» τοῦ φασισμοῦ τὰ φασισταριά! Ναί, δέν τό ἔχετε ἀντιληφθεῖ; Οἱ μοναδικοὶ φασῖστες ἐν Ἑλλάδι σήμερα (καὶ πάντα) εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πασχίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀπωλέσουμε μνήμη, ἀξίες, συνείδησιν, ταὐτότητα, στόχους, ὄνειρα καὶ φυσικά, τὸν Ἑλληνικόν μας αὐτοπροσδιορισμό! Τὴν Ἑλληνικότητά μας! Ποιοί; Μὰ οἱ πρῶτοι καὶ σημαντικότεροι σύμμαχοι τοῦ φασισμοῦ, ποὺ ὅμως μᾶς ἐμπαίζουν ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀντιστρέφοντας κι ἀλλοιώνοντας τὶς ἀλήθειες καὶ τὶς ἔννοιες. Μία ἀκόμη ἀποδειξούλα; 

Πότε ἐκήρυξε τόν πόλεμο ὁ Χίτλερ στόν Στάλιν; 22 Ἰουνίου 1941!!! Πότε ἐδημιουργήθῃ ὁ ΕΛΑΣ καί τό ΕΑΜ; 

23-9-1941 Ίδρυση του ΕΔΕΣ. Ο καθηγητής Κομνηνός Πυρομάγλου, με εντολές του εξόριστου στη Γαλλία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα,φτάνει στην κατεχόμενη Αθήνα και αρχίζει συνεννοήσεις με στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες για την ίδρυση του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ). Ο ΕΔΕΣ,με Αρχηγό το Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα και Υπαρχηγό τον Κ. Πυρομάγλου, συγκρότησε στην περιοχή Ηπείρου τις Ένοπλες Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ), που είχαν πλήρη στρατιωτική οργάνωση και έδρασαν εναντίον των κατακτητών, σύμψωνα με τις κατευθύνσεις του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής και τις οδηγίες τής εξό­ριστης Ελληνικής Κυβερνήσεως. Με τη δράση του αυτή κατά των κατοκτητών; ο ΕΔΕΣ διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην αποτίναξη του γερμανοϊταλικού ζυγού. 

27-9-1941 Ίδρυση του ΕΑΜ. Με πρωτοβουλία του Κομμουνι­στικού Κόμμα,ος της Ελλάδας (ΚΚΕ 7η Ολομέλεια), ιδρύ­θηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), που περι­λάμβανε κόμματα και προσωπικότητες και απλά μέλη από τον ευρύτερο πολιτικό και πνευματικό κόσμο. Το ΕΑΜ εξε­λίχθηκε στη μεγαλύτερη αντιστασιακή Οργάνωση, κατά την περίοδο της Κατοχής, που κάλυψε τον ελληνικό χώρο. Ο ρόλος της ήταν πρωταγωνιστικός στις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ελλάδας και στα γεγονότα της Μ. Ανατολής, καθώς και στα γεγονότα που συνδυάστηκαν με την Απε­λευθέρωση. 

16-2-1942 Ίδρυση του ΕΛΑΣ. Κυκλοφορεί η Ιδρυτική Προ­κήρυξη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ). Ο ΕΛΑΣ αποτέλεσε την ένοπλη έκφραση του ΕΑΜ. Συγκρο-τήθηκε σε κανονικό Στρατό, με πλήρη ιεραρχική οργάνωση, στην οποία εντάχθηκε και σημαντικός αριθμός μόνιμων στελε­χών του Στρατεύματος με επικεφαλής το Στρατηγό Στέφανο Σαράφη που έγινε και ο αρχηγός του ΕΛΑΣ. (πηγή

Δῆλα δή, οἱ «πολέμιοι» τοῦ φασισμοῦ πολέμησαν τὸν φασισμόν, ἐφ’ ὅσον πρῶτα ὁ Ζέρβας εἶχε ξεκινήσει τὸν ΕΔΕΣ καὶ κατόπιν ἑνὸς ὁλοκληρου σχεδὸν ἔτους ἀπὸ τὴν κήρυξιν τοῦ πολέμου τῶν φασιστῶν κατὰ τῆς Ἑλλάδος! Εἴπατε κάτι γιά πολεμίους τοῦ φασισμοῦ; 

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ τὶ ἔπραξαν κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν γερμανικῶν δυνάμεων. 

Κύριον μέλημά τους ἦταν νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσίαν τῆς χώρας. Καλῶς ἤ κακῶς, κάτι τέτοιο ἔπρεπε νὰ ἀποφασισθῇ ἀπὸ τὸν λαό, μία καὶ εἴχαμε δημοκρατία βασιλευομένη. Πάντως, πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως τῶν Γερμανῶν, πιθανὸν διότι πρέβλεπαν (ἤ γνώριζαν) πὼς ἡ συμφωνία τῆς Γιάλτας ἦταν καθοριστική, ἀπεφάσισαν νὰ συμπράξουν ἐπισήμως μὲ τὶς δυνάμεις κατοχῆς. Διάφορες συμφωνίες τότε εἶχαν σὰν στόχο τὸν γερμανικὸν ὁπλισμό, μὲ ἀντάλλαγμα φυσικὰ τὴν ἄνευ προβλημάτων ἀποχώρησιν τῶν Γερμανῶν. Μάλλιστα εἶχαν ἐγγράφως δεσμευτεῖ πὼς θὰ ὑπερασπίζονταν τοὺς Γερμανοὺς σὲ τυχοῦσες ἐπιθέσεις ἀπὸ ἄλλες ὁμάδες!!! (Χμμμμ… Ἐμφυλιακὲς συγκρούσεις παρακαλῶ!!!) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ – ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 
Ε.Λ.Α.Σ. (Ο.Μ.Μ.) και Γερμανικής Ανωτάτης Στρατιωτικής 
Διοικήσεως Μακεδονίας-Αιγαίου. 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Καπετάν Κίτσος, Διοικητής 2ου Τάγματος 31ου Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ. με εξουσιοδότηση του Μεράρχου XI Μεραρχίας Λασάνη και 2) Ταγματάρχης Έρριχ Φένσκε Διοικητής της μονάδος 31756 Βασιλικών, ως εκπρόσωπος των ενόπλων γερμανικών δυνάμεων της στρατιάς του Αιγαίου, συνελθόντες σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1944 στο χωριό Λειβάδι περιφερείας Θεσσαλονίκης, συμφωνήσαμε τα εξής. 

1- Ό Ε.ΛΑ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη εμπόδιση την υποχώρηση του γερμανικού στρατού στην περιοχή της Ο.Μ.Μ., εισερχόμενος σε κάθε εκκενούμενο τμήμα μετά την αναχώρηση και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτου. 
2- Παράλληλα ή Γερμανική Α.Σ.Δ.Μ.Α. υποχρεούται να διάταξη την αποχώρηση των Ταγμάτων Ασφαλείας από την πόλη της Θεσ/νίκης, την οποία και θα παραδώσει στον Εφεδρικό Ε.ΛΑ.Σ. και στην Πολιτική Οργάνωση του Ε.Α.Μ. σύμφωνα με λεπτομερειακό σχέδιο πού τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Μ.Μ.-Ε.Α.Μ. και Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.) θα καθορίσουν. 
3- Ό Ε.ΛΑ.Σ. εγγυάται για τη ζωή των Γερμανών στρατιωτών, πού προσχώρησαν ή θα προσχωρήσουν στις τάξεις του, φτάνει να υποσχεθούν πώς θα πολεμήσουν στο πλευρό του ενάντια σε οποιοδήποτε εχθρό του Λαϊκού Στρατού. 
4- Ό Ε.ΛΑ.Σ. δεν φέρει καμιά ευθύνη αν αντιλαϊκές προδοτικές ομάδες επιτεθούν κατά γερμανικών δυνάμεων. 
5- Ή Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θα παραχώρηση στον Ε.ΛΑ.Σ. βαρύ οπλισμό και ανάλογο πολεμικό υλικό για την εξουδετέρωση των ως άνω ομάδων. 
6- Ό Ε.ΛΑ.Σ. με όρους αυτούς και με συνεργασία των βουλγαρικών και αλβανικών παρτιζάνικων τμημάτων αναλαμβάνει την καταπολέμηση των αντιλαϊκών ανταρτικών ομάδων. Το σύμφωνο αυτό γράφτηκε σε δύο, το ένα στην ελληνική γλώσσα και το παρέλαβε ο Ταγ/ρχης Έρριχ Φένσκε και το δεύτερο στη γερμανική και το παρέλαβε ο καπετάν Κίτσος. 
Λειβάδι 1-9-1944 

Ό αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ.     Για την Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. 

          (Υπογραφή)                              (Υπογραφή)       (πηγή

Τέτοιου εἴδους ἔντυπα κυκλοφοροῦσαν σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον ἔως τὴν Θράκη καὶ τὴν Χαλκιδική. Αὐτοί λοιπόν ἦταν πού πολέμσησαν τόν φασισμό; Γιατί ἐγώ πλέον πιστεύω πώς ὁ ΕΛΑΣ συνεκροτήθῃ μόνον γιά νά πολεμήσῃ κάθε ἀντίστασιν κατά τῶν Γερμανῶν καί φυσικά νά βάλῃ τά θεμέλια γιά τήν ἀποκοπή τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, μέ κύριον στόχον τήν δημιουργία ἀνεξαρτήτου κράτους; 

Προσέξτε μερικὲς ἀκόμη καταγγελίες, ἀπὸ τοὺς δικούς τους: 

«Η ηγεσία του ΚΚΕ όχι μονάχα στην αρχή κλωτσούσε, μα και κατάγγελνε το αντάρτικο για τυχοδιωκτισμό και τα σαμποτάζ για προβοκάτσια. «Με την κουμπούρα δεν τρώει ο λαός ψωμί», έλεγε στην εισήγησή του ο Γιώργος Σιάντος». (Γιάννης Πετρόπουλος, «τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς διαγραφῆς μου ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, σελίδα 37) 

Ο Κρις Γουντχάουζ (δεύτερος αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων στα βουνά με τους αντάρτες) στο βιβλίο του «Το μήλο της έριδος» (1948) γράφει για τους σκοπούς του ΕΑΜ : 

 «Δια τους ηγέτας του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ η πάλη κατά των Γερμανών ήτο δευτερεύουσα μέριμνα, η οποία ανελαμβάνετο μόνον δια σκοπούς εξυπηρετούντας τον αρχικόν σκοπόν της κατακτήσεως της εξουσίας». 

 Ο Nicolas Hammond στο βιβλίο του “Περιπέτειες με τους Αντάρτες” σελ 210 γράφει: 

 “Η τακτική του ΕΛΑΣ ήταν να κρατάει αμυντική στάση και να οπισθοχωρεί μπροστά στις Γερμανικές επιδρομές” 

 Εγκύκλιος του ΚΚΕ το Δεκέμβριο του 1943 προς τα στελέχη του γράφει : 

 «Το απελευθερωτικό κίνημα είναι μορφή οξύτατου ταξικού αγώνα. Η λαϊκή δημοκρατία πρέπει να είναι η προβαθμίδα για την πραγματοποίηση της δικτατορίας του Προλεταριάτου στη χώρα μας» . 

 Ο Βουκμάνοβιτς Τέμπο, Γιουγκοσλάβος στρατηγός της αντίστασης στο βιβλίο του «Το ΚΚΕ στον αγώνα της Εθνικής Απελευθέρωσης» στη σελίδα 15 γράφει : 

 «Μοιραίο αποτέλεσμα της γραμμής αυτής ήταν η στρατιωτική αδράνεια των μονάδων του ΕΛΑΣ, εκτός αν πλήττονταν από τις εχθρικές δυνάμεις. Ορισμένες μάλιστα μονάδες του ΕΛΑΣ είχαν λάβει ρητή διαταγή να μην επιτίθενται κατά των αμυντικών θέσεων του εχθρού, για να μην προκαλούν την αντίδρασή του» 

 Ο Κώστας Καραγιώργης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Ριζοσπάστη και αργότερα «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» του ΕΛΑΣ σε υπόμνημά του προς το ΚΚΕ αναφέρει : 

 «Κατά πρώτο λόγο η γενική τακτική είναι, να υποχωρούμε μπροστά στον προελαύνοντα εχθρό, μη λυπόμενοι το έδαφος, που χάνουμε. Να διατηρούμε τις δυνάμεις μας ακέραιες για τους μελλοντικούς σκοπούς μας. Αυτά μας διατύπωσε ο Σιάντος. Στην νοοτροπία ο ΕΛΑΣ πρέπει να κινείται πάνω στο παλιό καραβανάδικο πνεύμα (ο Κατσαβρός τα θυμάται), ραχάτι, καλοπέραση πολιτικολογία και πολεμικός συμβιβασμός στην ουσία με τον κατακτητή». 

 Ο Θεόδωρος Μακρίδης, στρατιωτικός εγκέφαλος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ κατά την κατοχή, στο βιβλίο του «Ιστορία της Αντίστασης», τόμος Α’, σελ 410 γράφει : 

 «Εγώ αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι ΕΛΑΣίτες εκεί στη Μακεδονία προτίμησαν να τρέξουν στη Θεσσαλονίκη, που μπορούσαν να την έχουν οποιαδήποτε στιγμή στα χέρια τους, αντί να εξοντώσουν τις Γερμανικές δυνάμεις στην περιοχή τους…» (πηγή

 Νὰ μὴν ἀναφέρω φυσικὰ τὸν Μᾶρκο Βαφειάδη, καθῶς κι ἄλλους ποὺ ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὸ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟΝ ΚΚΕ ποὺ ἤθελε (καὶ θέλει) νὰ ἐγκαταστήσῃ τὴν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τοῦ προλεταριάτου. Αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα.. Δευτερεῦον! 

 Ἀφῆστε δὲ τὶς διάφορες κατὰ τόπους ἐπιχειρήσεις τους, ποὺ οὐσιαστικῶς ἐστρέφοντο κατὰ ἀμάχων. Δὲν θὰ καταπιαστῶ σήμερα. Θὰ παραμείνω μόνον στὸν ὑποτιθέμενον πόλεμο κατὰ τῶν φασιστῶν. Αὐτόν, γιὰ τὸν ὁποῖον μᾶς ἔχουν ἀλλάξει ἀκόμη καὶ τὴν συνείδησιν καὶ μᾶς ἔχουν πείσει περὶ ἡρωϊσμοῦ τους καὶ ἄλλων πολλῶν ἀνεδαφικῶν σαχλαμάρων. Δὲν εἶχα ποτὲ κάτι μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς έλευθερίας! Ἀντιθέτως μάλλιστα! Τοὺς ἐθαύμαζα, τοὺς τιμοῦσα κι ἔτρεχα μὲ κάθε εὐκαιρίαν νὰ «συλλέξω» κάτι ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τους. 

 Οἱ ἴδιοι ὅμως αὐτοὶ ἀπεχώρησαν βλαστημῶντας καὶ φτύνοντας τὸ ἴδιο τους τὸ παρελθόν. Τοὺς ἔχω ζήσει αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀρκετὲς περιόδους τῆς ζωῆς μου. Ὅσους πρώην ΕΑΜῖτες γνώρισα, ΟΛΟΙ τους ἄκουγαν γιὰ ΚΚΕ καὶ ἔτρεχαν! Κάτι παραπάνω γνώριζαν; 

 Τέλος, κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω κι αὐτό: Γιὰ νὰ γίνουν περισσότερο κατανοητὰ τὰ γεγονότα, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ σὲ ἕνα παλαιότερον γεγονός, αὐτὸ ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή. Γιὰ ἔνα πρᾶγμα εἶναι ὑπερήφανοι οἱ ἐν Ἑλλάδι κομμουνιστές!:Γιὰ αὐτό:  Δὲν εἶμαι ἀνόητη. Ἀντιλαμβάνομαι περισσότερα ἀπὸ ὅσα διαβάζω στὰ διάφορα βιβλία καὶ στὶς ἱστοσελῖδες. Τὸ συμπέρασμά μου εἶναι ἕνα: ΠΟΤΕ δὲν ἔπαψε καὶ ΠΟΤΕ δὲν θὰ πάψῃ τὸ ΚΚΕ νὰ δρᾶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων, νὰ θέτῃ ὑπὲρ ἄνω ΟΛΩΝ τὸ ΚΟΜΜΑ καὶ νὰ πασχίζῃ νὰ ἀποσπάσῃ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη. Μάνα τους, πατέρας τους, πατρίδα τους τὸ κόμμα. Τίποτα περισσότερο. Ποτὲ δὲν πολέμησαν τὸν φασισμό, διότι ἕνα φασίστας δὲν πολεμᾶ τὰ συνεταιράκια του. Καὶ ποτὲ δὲν θὰ πάψουν νὰ συμπεριφέρονται φασιστικά, παρασύροντας ὁλόκληρες γενεὲς στὴν ἄβυσσον τῆς παραπληροφορήσεως. Εἶναι τέτοιου εἴδους ἡ λοβοτομή τους, ποὺ δὲν θεραπεύεται! 

 Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς κυβερνῆτες του τόπου μας, ποὺ παραμένουν στὶς σκιές, οὐσιαστικῶς ΚΑΘΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, αὐτόκλητος ἀπόγονος τοῦ ΕΑΜ, τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τοῦ ΔΕΣ, εἶναι σήμερα ἕνας δεδομένος κληρονόμος τῶν ἀκάπνων προγόνων του. Εἶτε λέγεται τσίπι-τσίπι Τσίπρας, εἶτε Σπίθας, εἶτε λογιστής, εἶτε Ἀλέκα, εἶτε Ἀλέκος, εἶτε GAPατο, εἶτε Πάγκαλος, εἶτε Μίμης καὶ Μαρία… Δὲν ἔχουν σημασία πλέον τὰ ὀνόματα, τὰ χρώματα καὶ οἱ ἐπίσημες ταμπέλες. Σημασία ἔχουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔργων τους. Κι αὐτά, δυστυχῶς, εἶναι σήμερα ὀρατὰ ἀπὸ τοὺς πλέον δυσπίστους.  

Ὅσο γιὰ τὸ ποιὸς κυβερνᾶ τελικῶς αὐτὸν τὸν τόπο… Θὰ σᾶς παραπέμψω στὸ τελευταῖο ἀπόσπασμα τοῦ Ῥιζοσπάστου καὶ στὶς χρονολογίες ἱδρύσεως τῶν κομμουνιστικῶν κινημάτων στὴν χώρα μας. Νομίζω πὼς ἀπήντησα. 

 Φιλονόη. 

 Σημείωσις: 1. 

 Δὲν ἀπαξιώνω τίποτα. Ἰσχυρίζομαι ὅμως πὼς ὁ κατ’ ἐξοχὴν πόλεμος ποὺ ἔκανε τὸ ΕΑΜ ἦταν ἀμυντικός. Κάποιες φορὲς ποὺ ἔδωσε μᾶχες, ὥς ἐπιτιθέμενος, ἦταν κατὰ τῶν Ἑλλήνων τοῦ ΕΔΕΣ. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς στὰ βουνὰ δὲν ἦταν πατριωτόπουλα ποὺ λαχταροῦσαν τὴν λευτεριά τους καὶ τὴν λευτεριὰ τῆς Πατρίδος μας. Ὄχι φυσικά! Πῶς θά γινόταν κάτι τέτοιο; Αὐτὸ ὅμως ποὺ συνέβαινε ἦταν πὼς ἐπίσης στὰ βουνὰ ὑπῆρχαν οἱ ἐγκέφαλοι, κάτι τύποι σὰν τὸν Ἄρη ἤ τὸν Ζαχαριάδη ἤ τὸν Μπελογιάννη, ποὺ μέσα στὰ πολλά τους ἔργα ἦταν νὰ σφάζουν ἀμάχους, ὥς ἀντίποινα. Πρὸς τοῦτα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀκολούθησαν δὲν ἤθελαν νὰ ξανακούσουν γιὰ ἀριστερά! Πρὸς τοῦτο καὶ μίσησαν τόσο πολὺ τὸ ΚΚΕ, καθῶς καὶ τὸ παρελθόν τους. Πρὸς τοῦτο τὰ παιδιά τους ἔγιναν οἱ πιὸ ἀκραῖοι πολέμιοι τῆς ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα. Εἶχαν βλέπετε φιλότιμο! ΔΙότι ἄλλο ἐλευθερία κι ἄλλο ἀσυδοσία.  Μία Μάχη Μαϊμού Η ... απελευθέρωση της Βέροιας! Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχεία του Ριζοσπάστη και κατασχέθηκε στα γραφεία του το 1947, όταν, επί τέλους, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει εκτός νόμου τους κόκκινους δολοφόνους των Ελλήνων. Από πίσω η φωτογραφία γράφει «κατάληψη Βέροιας. Ανακοινωθέν 7.9-29.10.44 σε μάχη με τους Γερμανούς»! Προσέξτε πως γράφουν οι συμμορίτες του ΚΚΕ και οι συνοδοιπόροι τους την ιστορία της «Εθνικής Αντίστασης». Κατά τη «μάχη» οι αγωνιστές έχουν τα όπλα τους στη πλάτη, στα χέρια τους τσιγαράκι και ... καλαμπουρίζουν! Στο βάθος, μπροστά στο σταθμό ένας ΑΟΠΛΟΣ αγωνιστής κάνει το περίπατό του ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ! Στο άκρο αριστερό - αριστερά πίσω από το δένδρο, ένας άλλος «αγωνιστής», άοπλος έχει εγκαταλείψει τη μάχη και ασχολείται με κάποια ... επείγουσα σωματική του ανάγκη. 

 2. 

 Ἄχ μπάρμπα Γιάννη… Ἀκόμη καὶ σήμερα τοὺς κυνηγᾶς! Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ἀντέχουν τὴν μορφή σου! Ἄχ μπάρμπα Γιάννη, ὁ μόνος ποὺ ἤξερες ξεκάθαρα γιὰ τὴν προδοσίαν τοῦ Βενιζέλου στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ προσπάθησες νὰ ἀποκαταστήσῃς!!! Ποῦ εἶσαι μπάρμπα Γιάννη νά γελάσῃς μέ τούς σωρούς ψεύδη; Μέ τούς τόνους λάσπης; Ποῦ εἶσαι μπάρμπα Γιάννη; Σὲ ἔφαγαν οἱ ὀχιές, τὰ σκουλήκια καὶ πάσχισαν νὰ σκεπάσουν τὴν μνήμη σου μὲ σκουπίδια… Κύττα ὅμως ποὺ ὅσα κι ἐὰν κάνουν, πάλι ἐμπρός τους βγαίνεις! Μιλοῦν γιὰ συντάξεις, γιὰ ἐπιδόματα, γιὰ παροχὲς ποὺ ἔχασαν.. Ἀλλὰ δὲν λένε ἀπὸ ποιὸν τὰ ἔλαβαν… Δὲν τολμοῦν μπάρμπα Γιάννη νὰ παραδεκτοῦν πὼς οὔτε ΙΚΑ θὰ ὑπῆρχε ἀλλὰ οὔτε καὶ κάποιο ταμεῖον ἀσφαλίσεως. Αὐτὰ παλεύουν νὰ κρατήσουν. Αὐτὰ ποὺ ἐσὺ ἀποφασιστικὰ θέσπισες γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Αὐτὰ ποὺ τόσα χρόνια καταλήστευαν… Ἄχ μπάρμπα Γιάννη.. .Νὰ εἶσαι σίγουρος γιὰ ἕνα πρᾶγμα.. Ἔκανες πολλὰ λάθη, ἀλλὰ ἔκανες καὶ τὸ μέγιστον! Λάτρεψες τὴν Ἑλλάδα ὥς μάνα, ἀδελφή, ἐρωμένη καὶ τῆς ἀφιερώθηκες! Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ τιμήσουμε! Καὶ θὰ τὸ τιμήσουμε μπάρμπα Γιάννη! Νὰ εἶσαι σίγουρος! Ὠριμάζουμε μπάρμπα Γιάννη.. Ὠριμάζουμε… Πορευόμαστε, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά.. .Σὲ λίγο θὰ δῇς κάτι πολὺ μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ Ἀλβανικὸ ἔπος ποὺ ΜΟΝΟΣ σου ἐδόμησες πρὸ κειμένου νὰ στηρίξουν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες (πλὴν ἀριστερῶν!!!). Κάτι πολὺ μεγαλύτερον μπάρμπα Γιάννη… Περίμενε!filonoi.grrecent

[4] [ΣΚΑΝΔΑΛΑ] [ticker] [Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Α ! ! !]